มังงะที่มีคนอ่านมากที่สุด

Martial Peak

Martial Peak

0.00
ตอนที่ 544 4 เดือน
ตอนที่ 545 4 เดือน
ตอนที่ 543 4 เดือน
New Prince of Tennis

New Prince of Tennis

0.00
ตอนที่ 223 6 เดือน
ตอนที่ 222 6 เดือน
ตอนที่ 221 6 เดือน
Silver Gravekeeper

Silver Gravekeeper

2.0
ตอนที่ 188 6 เดือน
ตอนที่ 186 6 เดือน
ตอนที่ 187 6 เดือน
Tales of Demons and Gods

Tales of Demons and Gods

0.00
ตอนที่ 306 4 เดือน
ตอนที่ 304 4 เดือน
ตอนที่ 305 4 เดือน
The Walking Dead

The Walking Dead

0.00
ตอนที่ 167 6 เดือน
ตอนที่ 168 6 เดือน
ตอนที่ 165 6 เดือน
Parallel Paradise

Parallel Paradise

5.0
ตอนที่ 126 6 เดือน
ตอนที่ 124 6 เดือน
ตอนที่ 125 6 เดือน
Shenwu Tianzun

Shenwu Tianzun

0.00
ตอนที่ 155 5 เดือน
ตอนที่ 153 5 เดือน
ตอนที่ 154 5 เดือน
Master of Gu

Master of Gu

0.00
ตอนที่ 96 4 เดือน
ตอนที่ 94 4 เดือน
ตอนที่ 95 4 เดือน
Prince Don’t Do This

Prince Don’t Do This

0.00
ตอนที่ 129 6 เดือน
ตอนที่ 130 6 เดือน
ตอนที่ 126 6 เดือน
D.Gray Man

D.Gray Man

5.0
ตอนที่ 230 6 เดือน
ตอนที่ 227 6 เดือน
ตอนที่ 228 6 เดือน
Jiuxing Tianchen

Jiuxing Tianchen

0.00
ตอนที่ 195 4 เดือน
ตอนที่ 193 4 เดือน
ตอนที่ 194 4 เดือน
Douluo Dalu II

Douluo Dalu II

0.00
ตอนที่ 155 4 เดือน
ตอนที่ 156 4 เดือน
ตอนที่ 154 4 เดือน
Energy Hunters

Energy Hunters

4.7
ตอนที่ 109 4 เดือน
ตอนที่ 107 4 เดือน
ตอนที่ 108 4 เดือน
The Knight and Her Emperor

The Knight and Her Emperor

0.00
ตอนที่ 78 5 เดือน
ตอนที่ 79 5 เดือน
ตอนที่ 76 5 เดือน
Super Cube

Super Cube

0.00
ตอนที่ 139 4 เดือน
ตอนที่ 138 4 เดือน
ตอนที่ 136 4 เดือน
Robot x Laserbeam

Robot x Laserbeam

1.0
ตอนที่ 62 END 6 เดือน
ตอนที่ 60 6 เดือน
ตอนที่ 61 6 เดือน
Azure Legacy

Azure Legacy

0.00
ตอนที่ 100 5 เดือน
ตอนที่ 98 5 เดือน
ตอนที่ 99 5 เดือน
Back to Rule Again

Back to Rule Again

0.00
ตอนที่ 74 4 เดือน
ตอนที่ 72 4 เดือน
ตอนที่ 73 4 เดือน
Adonis Next Door

Adonis Next Door

0.00
ตอนที่ 95 END 6 เดือน
ตอนที่ 92 6 เดือน
ตอนที่ 93 6 เดือน
Path of the Sword

Path of the Sword

0.00
ตอนที่ 45 6 เดือน
ตอนที่ 46 6 เดือน
ตอนที่ 42 6 เดือน
One Sword Reigns Supreme

One Sword Reigns Supreme

0.00
ตอนที่ 50 5 เดือน
ตอนที่ 48 5 เดือน
ตอนที่ 49 5 เดือน