มังงะที่มีคนอ่านมากที่สุด

Martial Peak

Martial Peak

3.0
ตอนที่ 1210 4 เดือน
ตอนที่ 1209 4 เดือน
ตอนที่ 1207 4 เดือน
Oblivion Game

Oblivion Game

3.2
ตอนที่ 9 4 เดือน
ตอนที่ 10 4 เดือน
ตอนที่ 7 4 เดือน
D.Gray Man

D.Gray Man

3.3
ตอนที่ 230 4 เดือน
ตอนที่ 228 4 เดือน
ตอนที่ 229 4 เดือน
The Walking Dead

The Walking Dead

5.0
ตอนที่ 168 4 เดือน
ตอนที่ 167 4 เดือน
ตอนที่ 165 4 เดือน
Martial Master

Martial Master

0.00
ตอนที่ 451 4 เดือน
ตอนที่ 449 4 เดือน
ตอนที่ 450 4 เดือน
Star Martial God Technique

Star Martial God Technique

0.00
ตอนที่ 428 3 เดือน
ตอนที่ 429 3 เดือน
ตอนที่ 430 3 เดือน
Metropolitan System

Metropolitan System

0.00
ตอนที่ 281 4 เดือน
ตอนที่ 280 4 เดือน
ตอนที่ 278 4 เดือน
Sister Neighbors

Sister Neighbors

5.0
ตอนที่ 160 4 เดือน
ตอนที่ 159 4 เดือน
ตอนที่ 157 4 เดือน
Immortal King of City

Immortal King of City

0.00
ตอนที่ 231 4 เดือน
ตอนที่ 232 4 เดือน
ตอนที่ 230 4 เดือน
Solo Leveling

Solo Leveling

0.00
ตอนที่ 178 4 เดือน
ตอนที่ 179 4 เดือน
ตอนที่ 176 4 เดือน
Medical Return

Medical Return

3.5
ตอนที่ 147 4 เดือน
ตอนที่ 146 4 เดือน
ตอนที่ 144 4 เดือน
Above All Gods

Above All Gods

0.00
ตอนที่ 214 4 เดือน
ตอนที่ 212 4 เดือน
ตอนที่ 213 4 เดือน
Silent War

Silent War

0.00
ตอนที่ 158 4 เดือน
ตอนที่ 159 4 เดือน
ตอนที่ 157 4 เดือน
Saki

Saki

0.00
ตอนที่ 224 4 เดือน
ตอนที่ 223 4 เดือน
ตอนที่ 221 4 เดือน
Change Wife

Change Wife

4.0
ตอนที่ 86 4 เดือน
ตอนที่ 85 4 เดือน
ตอนที่ 84 4 เดือน
Daddy From Hell

Daddy From Hell

5.0
ตอนที่ 166 4 เดือน
ตอนที่ 165 4 เดือน
ตอนที่ 164 4 เดือน
Private Hero

Private Hero

0.00
ตอนที่ 127 4 เดือน
ตอนที่ 125 4 เดือน
ตอนที่ 126 4 เดือน
Again My Life

Again My Life

1.0
ตอนที่ 75 3 เดือน
ตอนที่ 76 3 เดือน
ตอนที่ 72 3 เดือน
SuperNova

SuperNova

0.00
ตอนที่ 161 4 เดือน
ตอนที่ 162 4 เดือน
ตอนที่ 160 4 เดือน